Afrikosmos: een Afrikaanse Mikrokosmos van Michael Blake

Afrikosmos: een Afrikaanse Mikrokosmos van Michael Blake

Afrikosmos, geschreven door de Zuid-Afrikaanse componist Michael Blake, is een Afrikaans antwoord op Bartóks Mikrokosmos. Blake heeft met Afrikosmos een handboek geschreven voor componisten van nieuwe Afrikaanse of neo-Afrikaanse muziek. Net als Bartóks Mikrokosmos bestaat Afrikosmos uit zes delen en heeft Blake Bartóks methode gevolgd om te beginnen met de eenvoudigste stukken en toe te werken naar de meer gevorderde stukken in het laatste deel. Blake verkent in zijn Afrikosmos zo uitvoerig mogelijk het enorme scala aan traditionele muziek uit Afrika ten zuiden van de Sahara.

Elk deel heeft ongeveer dezelfde opzet, met één of twee stukken die vallen in elk van de volgende genres: studies, stukken gericht op ritme en textuur, karakterstukken, dansen, stukken die een modus of toonladder verkennen, volkslied arrangementen en variaties, transcripties en hommages.

Enkele stukken zijn pianotranscripties van bestaande muziek, maar de meeste stukken zijn geschreven in een neo-Afrikaanse stijl, of weerspiegelen de esthetiek van Blake zelf, gebaseerd op Afrikaans muziek en esthetiek vanaf het midden van de jaren 1970.

Deze omvatten:
- De anhemitonische pentatonische toonladder: een vijf-noten toonladder zonder halve tonen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld D-E-G-A-B;
- Xhosa strijkstokharmonie: twee drieklanken die gebouwd zijn op de twee fundamentele toonhoogten van een uhadi strijkstok, bijvoorbeeld C-E-G en D-Fis-A;
- Bow scale: de hexatonische toonladder die voortvloeit uit de twee bovenstaande bow akkoorden: C-D-E-Fis-G-A (niet de hele-toon hexatonische toonladder zoals bijvoorbeeld gebruikt door Debussy);
- In elkaar grijpen: verschillende ritmische delen die elkaar afwisselen tot één lijn, die een indruk van grote snelheid geven;
- polyritmiek: het gelijktijdig combineren van contrasterende ritmes.

Deze unieke serie pianoboeken bevatten totaal 75 progressieve pianostukken, al geschikt voor de beginnende pianist vanaf niveau 2.

Alle zes boeken worden uitgegeven door Bardic Edition en zijn te koop bij Broekmans & Van Poppel.

Op de website van de componist kun je alle pianostukken beluisteren en downloaden.